Principal Investigator:

JIA Leo Li (contact)

Postdoc researchers:

Xiaoxue Liu (contact)

Jiang-Xiazi Lin (contact)

Graduate student:

Erin Morissette

Naiyuan James Zhang

                        

Dihao Sun                                                          

                               

Zhihao Jiang                                       

Yuanzhuo Hong

undergraduate students:

                      

 Emily Ye Won Byun  

Gene Siriviboon

Lab Alumni:

Chenyu Zhang (currently at Brown Univ)

Heesoo Kim (currently at Los Alamos national lab)

Yunzhe Liu (currently at Brown University)

Daniel Sanz Zulet