Principal Investigator:

JIA Leo Li (contact)

Postdoc researchers:

Xiaoxue Liu (contact)

Graduate student:

                       

Dihao Sun                                                              Yunzhe Liu

                               

Zhihao Jiang                                                                  Yuanzhuo Hong

undergraduate students:

                     

          Emily Ye Won Byun                                            Daniel Sanz Zulet

 

Lab Alumni:

Chenyu Zhang (currently at Brown Univ)

Heesoo Kim (currently at Los Alamos national lab)