Current member:

Jia Li

Email: jiali2015@gmail.com

PI

Xiaoxue Liu

Email: xiaoxuepku2@gmail.com

Postdoc researcher

Dihao Sun

Email: dihao_sun@brown.edu

Graduate student

Yunzhe Liu

Email: yunzhe_liu@brown.edu

Graduate student

Zhihao Jiang

Email: zhihao_jiang@brown.edu

Graduate student

Heesoo Kim

Email: heesoo_kim@brown.edu

Undergraduate student

 

Lab Alumni:

Chenyu Zhang (currently at Brown Univ)