Members

Gang XiaoProfessor Gang Xiao

Ford Foundation Professor of Physics,
Professor of Engineering

Professor Xiao graduated from Nanjing University with a B.Sc. degree in physics in 1981. He received a Ph.D. in Physics from The Johns Hopkins University in 1988. He joined the faculty of Brown University in 1989.

PhD Students

Vineetha Bheemarasetty
Vineetha Bheemarasetty
Benjamin Brown
Benjamin Brown

ScM Students

Hoang Minh Cao
Hoang Minh Cao
Vincent Chen
Xingyu (Vincent) Chen

Alumni

Dr. Kang Wang
Dr. Yiou Zhang
Dr. Lijuan Qian
Dr. Guanyang He
Dr. Wenzhe Chen
Dr. Shutong Wang
Dr. Yuanjun Yang
Dr. Qiang Hao
Dr. Wenzhe Zhang
Dr. Xiaojing Zou
Dr. Dipanjan Mazumdar
Dr. Weifeng Shen
Dr. Xiaoyong Liu
Dr. Benaiah Schrag
Dr. Guoxing Miao
Dr. Alexandre Anguelouch
Dr. Snorri Ingvarsson
Dr. Cong Ren
Dr. Chadwick Canedy
Dr. Xinwei Li
Dr. Yu Lu
Dr. Guoqiang Gong
Dr. Peng Xiong
Dr. J.Q. Wang
Dr. D.P. Xue

Jiandong Li
An Li
Junhang Duan
Hexiang Zhao
Xiangcheng Liu
Yuebin Hu
Jamie Holber
Elizabeth Kimmel
Fanfei Wang
Fan Zhang
Chenwei Wang
Cameron Reid
Michael Jokubaitis
Cynthia Luu
Dr. Anuj Girdhar
Dr. Nathaniel Safron
Amalia Telbis
David Mancus
Dr. Li-Wei Liu
Lance Ritchie
Dr. Margaret Gardel
K.B. Ibsen
Dr. Edward Price